Vzdělávací program
V 1. - 9. ročníku se vyučuje podle nového Školního vzdělávacího programu Slunce, verze 4. Dokument je k nahlédnutí ve škole.
Plán práce
Na celý školní rok je naplánována řada akcí a soutěží:Plán práce