Pracovníci školy
Organizační úsek
Ředitelka školy Mgr. Dagmar Brýnová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Veronika Koukalová
Rozpočtářka Jana Novotná

Pověřenec ochrany osobních údajů ZŠ a MŠ Žirovnice
Pověřenec ochrany osobních údajů Mgr. et Bc. Luboš Kliment www.akkliment.cz
  Datová schránka: ideg93s mobil: 776 233 879

Pedagogický úsek
Výchovná poradkyně Mgr. Veronika Koukalová
Preventista sociálně patologických jevů Mgr. Jana Michálková
Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Lenka Klimentová
Správce informačních a komunikačních
technologií
Mgr. Karel Kliment
 

Třídní učitelé
1. stupeň 2. stupeň
1.
Mgr. Jana Dvořáková
6.
Mgr. Martin Dvořák
2.
Mgr. Petra Vrábelová
7.
Mgr. Jana Michálková
3.A
Mgr. Lenka Čekalová
8.
Mgr. Ilona Dohnalová
3. B
Mgr. Ivana Vágnerová
9.
Mgr. Lenka Klimentová
4.
Mgr. Jana Šimečková    
5.
Mgr. Ilona Carvová    

Učitelé
Mgr. Karel Kliment Mgr. Luboš Landa
Bc. Vlasta Čáslavská  

Školní družina
Vedoucí vychovatelka Hana Pinkasová
Vychovatelky Olga Houserová

Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny Lenka Kadlecová
Vedoucí kuchařka Martina Blažková
  Ivana Krejzová
  Milena Pánová
  Miroslava Janušková

Provoz školy
Školník František Ráftl

Úklid
Uklízečky Marcela Musilová
  Renata Pfauserová
  Jana Starostová